Na een diepe verbranding is het aangezicht vaak onherstelbaar beschadigd. Kraakbeen is van essentieel belang voor vorm maar ook functie  van oren en neus. Wanneer het beschadigd is, is het moeilijk vervangbaar daar goede donorplaatsen om genoeg vervangend kraakbeen vandaan te halen, zoals rib, beperkt zijn. Om de juiste vorm vervolgens weer te maken uit dit donorkraakbeen is een erg moeilijk. Tissue engineering (weefselregenereratie) van kraakbeen kan daarom een doorbraak betekenen voor aangezichtsreconstructies.
 
Stamcellen hebben al bewezen dat zij nieuw kraakbeen kunnen vormen samen met kraakbeencellen, om dit kraakbeen echter in de goede vorm en met de juiste eigenschappen te laten groeien vormt nog een grote uitdaging. De voedingsbodem (de zogehete scaffold) waarop de cellen zullen groeien speelt daarbij en belangrijke rol.
 
Onze onderzoeksgroep zal met behulp van een driedimensionale (3-D) printer individuele oren printen uit een geschikte kunststof. Deze kunststof moet aan een groot aantal eisen voldoen. Niet alleen moet het tegelijkertijd stevig en flexibel zijn, het moet ook veilig afbreekbaar zijn door het lichaam als het kraakbeen uitgegroeid is. Daarom zullen verschillende scaffolds worden getest als dragermateriaal om te bepalen welke de beste eigenschappen heeft in combinatie met de cellen. Als de ideale combinatie van cellen en bioplastic onderzocht is zal bij goede resultaten zo mogelijk het geselecteerde materiaal bij patiënten worden getest in een kleine studie.*

Het onderzoek word deels gefinancierd vanuit de Brandwondenstichting. Uw donatie zal een essentieel onderdeel mogelijk maken, namelijk het 3D printen van scaffolds en deze geschikt te maken voor reconstructie.
 
*Wij kunnen nog niet bevestigen of dit onderzoek daadwerkelijk zal plaatsvinden. De voorbereidende onderzoeksfase en materiaalselectie zal eerste nog minstens enkele jaren in beslag nemen.

Project description for experts
Na een diepe verbranding is het aangezicht vaak onherstelbaar beschadigd. Kraakbeen is van essentieel belang voor vorm maar ook functie  van oren en neus. Wanneer het beschadigd is, is het moeilijk vervangbaar daar goede donorplaatsen beperkt zijn. Tissue engineering van autoloog kraakbeen kan daarom een doorbraak betekenen aangaande de mogelijkheden voor aangezichtsreconstructies. Verschillende biopolymeren zullen worden getest als dragermateriaal met kraakbeen- en vetstamcellen voor regeneratie van steunkraakbeen. Er wordt o.a. gekeken naar matrixdepositie, fibroblastverdeling, morfometrie, genexpressie en mechanisch eigenschappen.

Aan het eind van de studie zal er meer kennis opgedaan zijn t.a.v. biomechanische en structurele aspecten van het steunkraakbeen. Ook is bekeken wat de beste combinatie is van vetstamcellen, kraakbeencellen en de scaffolds voor tissue engineering van kraakbeen. Zo mogelijk wordt het geselecteerde materiaal al bij patiënten getest in een pilot studie.